Inonit AS

Business. Solutions.

Inonit AS

Vi har kompetansen

Inonit AS er en tilbyder av IT-konsulenttjenester og prosjekter med basis i programvare som er åpen og ikke låses til en leverandør. Vi ønsker å være en pådriver for å tilgjengeliggjøre og produktifisere løsninger vi utvikler for våre kunder til en større kundegruppe.

Vi utvikler webløsninger som dekker din organisasjons behov for være tilstede på Internett eller å  gjøre hele eller deler av produksjonskjeden tilgjengelig på nettet. Inonit AS tilbyr design, utvikling, drift og support. 

Vi leverer tjenester og seniorkonsulenter innen områder som utvikling, arkitektur, integrasjon og infrastruktur. Våre konsulenter har flere års erfaring og er spesialister innen sine fagområder. Inonit AS skal bygge opp det ledende utviklingsmiljøet på Django-rammeverket i Norge. Vi har også samarbeid med offshoring-partnere i utlandet. 

Vi baserer vår utvikling på Smidige metoder og er svært opptatt av aktiv kommunikasjon og løpende forvetningsstyring i utviklingsløpet og avvikshåndtering.  Vi organiserer våre leveranser og prosjekter med en salgsansvarlig som også er merkantil prosjektleder. I tillegg har vi en person som er techlead/teknisk prosjektleder og som trekker på de ressurser vi setter av på utvikling. Vi har tro på at man skal ha færrest mulig personer å forholde seg til gjennom hele utviklingsløpet, fra tilbud til ferdig prosjekt. 

Tjenester

Hva er det du egentlig kan kjøpe fra oss? Det meste innen Fri Programvare.

Vi er et selskap som ønsker å ha sterk fokus på Fri programvare og bruke denne typen teknologi når det er riktig.

Vi tilbyr kompetanse på følgende områder:

Konsulenter

Ved hjelp av konsulenter fra Inonit får du tilgang til spesialistkompetanse på enkeltområder innenfor arkitektur, fri programvare og programmering.

Det kan være konsulenter som bistår i kundeprosjekter og gjør spesifikke oppgaver på områder som kunden selv håndterer. Eller det kan være tilgang på en eller flere konsulenter som kan ta ansvar for å utvikle deler eller hele løsninger.

Rådgivning

Prosjektledelse

Inonit AS har prosjektledere som har erfaring med større prosjekter og som kan bistå alene i prosjekter hos våre kunder eller lede større totalprosjekter innenfor utvikling og drift.

Inonit AS anbefaler bruk av Smidige rammeverk ved gjennomføring av utviklings- og driftsrelaterte prosjekter; for eksempel, men ikke begrenset til, Scrum, Kanban og Lean.

IT-arkitektur

IT-strategi handler om å gjøre valg som understøtter de langsiktige strategiene for organisasjonen med de riktige verktøyene. IT er stadig i endring, og det er vanskelig å ha oversikt over de teknologier, trender og muligheter som finnes. Dere kan deres forretning, vi kan IT. Vi har konsulenter som har drevet med en rekke forskjellige type teknologier innen Fri programvare og som kan bistå ved vurdering og evaluering av alternative løsninger innen Fri programvare.

Eksempler er

 • Django og Drupal som CMS-løsninger
 • PostgreSQL og MySQL fremfor bruk av Oracle.

Utviklingsprosjekter

Nettløsninger

Gjennom en rekke prosjekter utført for kunder har vi utviklet god forståelse for de muligheter og utfordringer som må håndteres rundt formidling og synliggjøring på nettet. Vårt fokus er på teknologi og metodikk og vi har tett samarbeid med andre ledende aktører på design.

Applikasjonsutvikling

Inonit utvikler løsninger som kompletterer våre kunders etablerte systemer og prosesser. En skreddersydd applikasjon kan tilføre manglende funksjonalitet i eksisterende løsninger for ERP, CRM, HR, HMS/kvalitet, osv. Et applikasjonsutvikling prosjekt handler typisk om å forenkle en forretningsprosess ved å koble et eksisterende system til omgivelsene på en bedre måte, som regel via internett.

Vi hjelper deg til å se mulighetene og deretter realisere dem. Har din bedrift behov for en skreddersydd applikasjon? Still dere disse spørsmålene: Har dere prosesser som krever mye manuelt og gjentagende arbeid? Må dine kunder og leverandører forholde seg til komplekse skjemaer og rutiner? Må samme informasjon registreres/vedlikeholdes flere steder? Lagres informasjon på mange forskjellige steder og på mange ulike medier?

Support

All problemløsning tar tid og går ut over andre oppgaver som tekniske ressurser er ansvarlige for, samtidig som kunder, ansatte og andre blir misfornøyd. Da kan det være fornuftig å ha tilgang til våre eksperter som kan løse problemet for deg. Se på det som en forsikring, som du aldri håper du trenger, men som er utrolig kjekk å ha når problemet er der.

Fri programvare gir muligheter og det gir en bedrift mulighet i å utfolde seg i en hel verdens programvareutvikling. En utfordring med fri programvare er imidlertid profesjonell support og støtte. Det skjer en voldsom utvikling innen fri programvare. Det at kildekoden er åpen og tilgjengelig gjør den mer fleksibel, men også mer uforutsigbar. Inonit AS kan hjelpe din bedrift med å velge de riktige løsningene, men ikke minst yte deg bistand i en utviklings- og driftsfase.

Inonit AS har kunder på support og kan tilby din bedrift fleksibilitet mht. responstider og åpningstider.

Applikasjonsforvaltning

For kunder som har utviklet løsninger basert på Fri programvare eller hvor vi har gjennomført prosjekter for utvikling av applikasjoner og nettløsninger kan vi tilby forvaltning av applikasjonen. Det vil si å ta ansvar for vedlikehold, endringer og tilpasninger av applikasjonen i en produksjonsfase. 

Produkter

Et produkt er for oss en pakke med programvarekomponenter som kan brukes av andre. Mest gjenbruk og noe skreddersøm.

En fascinerende og spennende side av Fri Programvare et at det finnes utallige prosjekter, som man kan bruke og basere seg på i sin søken på den mest optimale løsningen for din organisasjon. 

Inonit ønsker å ha fokus på gjenbruk og muligheter for flere kunder å kunne bruke og ta del i programvareutvikling vi gjør for enkeltkunder. 

Derfor presenterer vi her funksjonelle programvareprodukter vi har kompetanse på og levert til andre kunder.

 • CRM
  • Vi har kompetanse på SugarCRM og bruker denne CRM-løsningen som basis i noen av våre prosjekter. SugarCRM opplever enorm vekst rundt om i verden og har etablert seg som et troverdig alternativ på CRM-området. SugarCRM har en unik mulighet for tilpasning til den enkelte kundes spesifikke behov. Et suksesskriterie for CRM er at primært salgsavdelingen klarer og ønsker å bruke systemet. Man får ikke bedre kvalitet ut av systemet, enn det man legger inn i det. 
 • Q&A-forum
  • På vegne av kunde har vi gjort evaluering av løsninger for å håndtere og administrere funksjonalitet for å håndtere store mengder spørsmål og svar på en strukturert og praktisk måte. Vi har valgt å basere oss på Askbot som plattform og gjort utvidelser og tilpasninger på denne. 
 • Plattform for utvikling av nettsider
  • Våre utviklere har jobbet med en rekke forskjellige verktøy - WordPress, Joomla, Drupal m.m. Vi mener at disse tilbyr mye, men i for liten grad har fokus på at kunden selv skal kunne gjøre endringer og tilpasninger på sine egne nettsider. Vi baserer oss blant annet på DjangoCMS

Teknologi og kompetanse

Hva er det så vi mener vi har kompetanse på

Under har vi gjort et ærlig forsøk på å liste opp de kompetanseområder vi dekker. Fri programvare-verden er kjent for sitt mangfold og et svært omfattende utvalg av nye og gamle teknologier og verktøy.

Scrum, Kanban og Lean hører inn under kategorien Smidige prosjekter. Dette er en metode som tar høyde for endring under prosjektgjennomføringen.

En grunnleggende antagelse i fremgangsmåten med Smidige prosjekter er at ingenting kan bygges perfekt første gangen, men at 80% av løsningen kan produseres på 20% av tiden det ville ta å utvikle hele løsningen. Et fundamentalt problem med tradisjonelle fremgangsmåter i programvareutvikling er forventningene om at potensielle systembrukere kan forutse hva alle deres krav vil være i en noe distansert fremtid. Problemet oppstår fordi introduksjonen av et nytt datasystem medfører at brukernes krav endrer seg. Dette som følge av endringer i arbeidsprosessene.

I et klassisk, sekvensielt fossefallsdrevet prosjekt, kan ikke neste trinn i prosessen startes før det forrige er helt ferdig og testet fullt ut. I praksis tilbringes mye tid i å utvide systemet fra en 80% løsning til en komplett ferdig løsning, hvor man antar at ingen trinn trenger gjennomgang. Dette innebærer at mye tid går med til å revidere ”ferdige” trinn og utrede feil som tidligere har blitt akseptert. Resultatet er enten at prosjekter blir forsinket eller går over budsjett, eller at prosjektet ikke klarer å dekke forretningsbehovet siden man ikke har benyttet tiden til å revidere kravene.

Smidige prosjekter antar at tidligere trinn kan revideres som en del av den iterative tilnærmingen. Det inneværende trinnet behøver bare kompletteres i den grad det er nødvendig for å gå videre til neste trinn, fordi det kan ferdigstilles i neste iterasjon. Med antagelse om at kravene sannsynligvis vil endre seg ettersom forståelsen øker, vil videre arbeid være bortkastet.

Applikasjoner som bygges i Smidige prosjekter adresserer eksisterende og umiddelbart forestående krav til forretningen, fremfor en fossefallsdrevet fremgangsmåte hvor man angriper antatte muligheter. Det forventes derfor at systemet vil dekke de faktiske forretningsmessige behov, være enklere å teste og sannsynligvis bli bedre akseptert i brukernes arbeidsmiljø. Siden utviklingskostnadene av de fleste applikasjoner utgjør en liten del av de totale livsløpskostnadene, er det meningsfylt å bygge enklere systemer som dekker behovet og som er enklere å vedlikeholde og modifisere etter innledende utvikling. Det siste er mulig fordi vedlikehold kan betraktes som en neste del-leveranse til den fullverdige løsningen.

Den underliggende filosofiene i Smidige prosjektrammeverk er den samme – de gjennomføres med iterative og inkrementelle leveranser. De vektlegger viktigheten av et dynamisk prosjektløp med sterk oppfølging på prosjektets fremdrift og ikke minst kontinuerlig forbedring i utviklingsprosessen.

Språk og rammeverk

Django

Django er et webrammeverk som tillater smidig og fleksibel utvikling 

Django CMS

Django CMS er moduler for innholdspublisering under Django

Mezzanine

Alternativ og moderne CMS-løsning for Django

Drupal

Fleksibelt, modulært system for innholdspublisering og bygging av større nettsider

WordPress

Verdens mest populære publiseringssystem. Originalt laget for blogging, i dag brukt til alt fra nettbutikker til store nettsteder.

Joomla

Populært publiseringssystem med fleksibilitet til å bygge det meste.

Ruby on Rails

Webrammeverk egnet for hurtig utvikling og skreddersydde løsninger.

Python

Programmeringsspråk egnet for de fleste oppgaver, men populært blant annet for bruk på web og innen vitenskap. Egnet for hurtige og dynamiske utviklingsprosesser.

PHP

Programmeringsspråk som er tett knyttet til web. Benyttes bla. av WordPress, Drupal og Joomla.

Java

En av verdens mest populære programmeringsspråk, egnet for de fleste oppgaver.

Sugar CRM

Prosess og organisering

Scrum

Kanban

Lean

Git

Versjonhåndteringsverktøy som gjør det mulig for flere utviklere å jobbe på samme prosjekt, samt å ha en fullstendig historie av hva som har blitt gjort.

Arkitektur og backend

MySQL

Veletablert database, verdens mest populære innen Fri Programvare. Egnet for små og middelstore systemer.

PostgreSQL

Avansert og svært skalerbar database, egnet fra alt fra små til svært tunge systemer.

Frontend og mobil

HTML

Definerer innholdet i nettsider.

CSS

Beskriver utformingen til nettsider.

JavaScript

Programmeringsspråket som gir nettsider liv. I senere tid også brukt på servere.

jQuery

AngularJS

Rammeverk for dynamiske webapplikasjoner fra Google

Responsiv webdesign

Nyere teknikker som sørger for at nettsider fungerer godt på ulike skjermer og plattformer - fra PC til mobil.

Android

iOS

WebGL

Kunder

Et utvalg av våre verdifulle kunder

NHST Media Group

Les Mer

Nordic Semiconductor

Les Mer

Redpill Linpro

Les Mer

Amnesty International Norge

Les Mer

Forlaget Last og Buss AS

Les Mer

Skytruth

Les Mer

Grafill - Empirix

Les Mer

Middagshjelpen

Les Mer

Nyheter

Hva skjer' a?

Empirix tegner seg til en plass på nett

13. jun 2014

I sammenheng med Oslo Comics Expo 12-14. juni 2014, gikk Empirix live med ny løsning, utviklet av Inonit.

Empirix er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift om tegneserier, drevet med støtte fra Grafill, fagorganisasjonen for grafisk designere og illustratører.

Vi takker for tilliten.

Inonit signerer avtale med 3D Bolig AS

19. mai 2014

Inonit AS har signert en avtale om strategisk utviklingssamarbeid med 3D Bolig AS.

3D Bolig AS er en innovatør innen bruk av 3D for konstruksjon og forenkling av kompliserte manuelle prosesser. I over 10 år har de jobbet med å implementere nye måter å visualisere og forenkle prosesser gjennom bruk av avanserte tegneverktøy. De har blant annet fått utviklet byggplanlegger.no

Inonit har etter lengre tids evaluering, blitt valgt som en strategisk samarbeidspartner for å forbedre og oppgradere teknologien som brukes. Samtidig skal vi være en nøkkelpartner rundt videre utvikling av teknologi, prosesser og nye anvendelsesmuligheter. 

Inonit ønsker å jobbe med ny teknologi og på mange områder være i forkant av markedet. Vi ser at bruken av 3D vil øke kraftig i tiden som kommer. Inonit skal bruke teknologi som er åpen og kan anvendes på flest mulige plattformer. 

Utviklere søkes på deltid

5. mai 2014

I forbindelse med nye prosjekter ønsker vi oss kreative, nytenkende og dyktige utviklere som kan jobbe under sommeren og på deltid.

For tiden har vi blant annet et prosjekt der vi utvikler en 3D-applikasjon i HTML og JavaScript. Det blir dette du skal jobbe med i første omgang.

JavaScript-baserte rammeverk får en stadig større betydning for oss, og du må kjenne språket godt. Vi baserer oss ellers mye på Python, kjennskap til dette vil gi mulighet for mer arbeid videre.

Vi kan tilby:

 • Et sterkt faglig miljø med en sterk sosial profil. Inonit skal handle om de mennesker som er der og det er de som styrer de veivalg vi gjør.
 • Engasjement for Fri programvare og de muligheter det gir. Ikke minst at andre kan ta i bruk det vi utvikler.
 • God lønn og gode praktiske læremuligheter.

Krav til søker:

 • Du har glødenede engasjement for programmering og har lyst å lære mer
 • God kompetanse på JavaScript
 • Erfaring med WebGL og/eller 3D-utvikling
 • Ryddig og nøyaktig
 • Tar utfordinger og har lærevilje

Ønsker:

 • Erfaring med three.js og/eller AngularJS
 • Erfaring med Python

Søknad sendes:

Søknad, CV og gjerne en demo av noe du har laget sendes til jobb@inonit.no

Inngår offshoring-avtale med Gateway i India

27. mar 2014

Inonit AS har inngått en samarbeidsavtale med Gateway Group i India for å understøtte våre prosjekter og utøke vår kapasitet. 

Gjennom tidligere og gode erfaringer har vi valgt å inngå en forpliktende avtale hvor vi vil tilby våre kunder muligheten til å benytte ressurser fra en av de største og ledende IT-nasjonene i verden. Gateway har over 1.400 ansatte med bred sertifisering og kompetanse. De har en rekke kunder i Skandinavia og Norge. Primært vil vi benytte de i sammenheng med Fri Programvare-prosjekter. 

Inonit vil benytte deres ressurser for å levere totale prosjekter og hvor vi bistår med salg, prosjektledelse og teknisk løsningsansvarlig og dermed redusere risiko som ofte er forbundet med offshoring. 

Interessant artikkel om estimering av IT-prosjekter

13. feb 2014

Computerworld har publisert en artikkel om kostnadsestimering i IT-prosjekter. IT-bransjen generelt er for lite presis. 

En viktig observasjon er at det i it-prosjekter er sannsynlig å bruke mer enn mest sannsynlig arbeidsmengde.

Dette gjelder selv i de tilfellene der mest sannsynlig kostnad er realistisk estimert. Studier vi har gjort av estimater brukt til planlegging av it-prosjekter tyder på at det i gjennomsnitt er ca. 60 prosent sannsynlig å bruke minst 10 prosent mer enn mest sannsynlig arbeidsmengde. 

It-bransjen er for lite presis og kommuniserer for dårlig hva som menes med et kostnadsestimat. Dette bidrar til urealistiske planer og budsjettoverskridelser. For å bedre på dette er det viktig å både vite hva en mener med et kostnadsestimat og å kommunisere dette tydelig.

En avdelingsleder ba en it-utvikler om å estimere hvor mange timer en større utvidelse av eksisterende programvare ville koste. It-utvikleren estimerte utvidelsen til å koste ca. 800 timeverk. Det utvikleren mente med estimatet var at 800 timeverk var den mest sannsynlige arbeidsmengden for utvidelsen under antagelsen om at det ikke ble noen uventede hendelser. Det avdelingslederen mente å be om var imidlertid et estimat hun kunne bruke som et budsjett. Et slikt estimat krever tillegg for prosjektrisiko. Begge hadde akseptable oppfatninger av hva et kostnadsestimat var. Problemet var at de ikke hadde samme oppfatning og heller ikke klargjorde hva de hadde ment. Prosjektet ble gjennomført med en budsjettoverskridelse på ca. 200 timeverk.

Årsaken til budsjettoverskridelsen var dermed trolig dårlig kommunikasjonen og ikke kostnadsestimatet i seg selv.

Inonit har som mål å bruke et omfattende rammeverk for å estimere våre prosjekter. Vi opererer med fra og til anslag i våre tilbud. Dette er tidkrevende for begge parter innledningsvis, men gir bedre resultat og mer troverdighet gjennom prosjektet. Utfordringen for oss som leverandør er å få gjennomslag for våre anslag og vinne frem i konkurransen.

Inonit inngår samarbeid og leverer konsulent til Centerpoint

25. nov 2013

Centerpoint er et konsulentselskap som tilbyr utleie av spesialister med kompetanse innenfor Ingeniørtekniske fag, Informasjonsteknologi, Prosjektstyring og Information Management. 

Vi ser frem til videre samarbeid og kundeoppdrag vi vil samarbeide om. 

Inonit søker nye konsulenter

9. okt 2013

Inonit AS skal ha et sterkt fotfeste i Fri Programvare. Vi skal tiltrekke oss mennesker som er engasjerte og ser de verdiene som ligger i dette, samtidig som vi ønsker å ha et praktisk forhold til teknologi. Vi ønsker å ta en ledende posisjon på rammeverket Django og være en pådriver for utbredelse av dette i Norge.

Nå søker vi flere konsulenter, både til utvikling, konsulentoppdrag og prosjekter. Vi kan tilby forskjellige typer tilknytningsformer fra ren ansettelse til del- eller heltidskonsulent. Først og fremst er vi ute etter friske hoder som brenner for fri programvare og vil utgjøre en forskjell. 

Vi tror at du har god erfaring med PHP, Python, PostgreSQL, JavaScript, CSS og HTML og Git. Sannsynligvis kjenner du også til noe slikt som AngularJS, NoSQL-databaser, og ulike CMS-systemer. Hvis du i tillegg er interessert i Django eller Ruby on Rails vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med daglig leder Jan William Haagensen for mer informasjon.

Are you In on it?

Fabelaktig kodekvalitet i Python

20. sep 2013

Rammeverket Django er basert på språket Python. Inonit AS er entusiastiske til bruken av Django og bruker rammeverket i mye av det vi gjør.

Digi har presentert en artikkel hvor Coverity har publisert at Python har et helt nytt nivå for kodeintegritet blant åpen kildekode-programvare.

Coverity er et selskap som tilbyr verktøy og tjenester for å avdekke alvorlige kvalitets- og sikkerhetsdefekter i kildekoden til programvare. De har siden 2006, i samarbeid med U.S. Department of Homeland Security, scannet kildekoden til mer enn 450 åpen kildekode-prosjekter.

Coverity skriver at Python nå har en defekttetthet på 0,005. Det betyr at det er 0,005 defekter per tusen linjer med kode (KLOC), eller 1 defekt per 200 000 kodelinjer. Ifølge Coverity er alle høyrisiko-defektene som tidligere har blitt avdekket, nå blitt fjernet fra kodebasen på knapt 400 000 kodelinjer

I 2012 var den gjennomsnittlige defekttetthet i de åpen kildekode-prosjektene som Coverity hadde skannet, på 0,69. I blant prosjektet med kodestørrelse på mellom 100 000 og 499 999 linjer, var gjennomsnittlig defekttetthet på 0,60 for åpen kildekode-prosjekter og 0,66 for proprietær programvare.

Ifølge Coverity defineres en defekttetthet på 1,0 som programvare med god kvalitet av den allment aksepterte bransjestandarden. Dette tilsvarer altså én defekt per tusen kodelinjer.

Link til Digi-artikkel.

Link til pressemeldingen fra Coverity.

Inonit AS og Tonic Design AS inngår strategisk samarbeid

30. aug 2013

It-konsulentselskapet Inonit As og designselskapet Tonic Design As inngår strategisk samarbeid og samlokaliserer i Inonit sine kontorer i Oslo.

Bedrifter og organisasjoner er stadig mer avhengig av nettløsninger som både ser bra ut, fungerer på en optimal måte og bygget på en åpen plattform. Vi har derfor blitt enige om å styrke samarbeidet slik at vi sammen kan tilby kunder en helhetlig løsning med design, interaksjon og teknisk plattform. Disse tingene henger tett sammen og vi mener vi har et godt grunnlag for å få dette til i felleskap.

Kontaktperson Inonit AS: Jan William Haagensen, daglig leder
Kontaktperson Tonic AS: Tomas T. Lorentzen, daglig leder - www.tonic.no

Bruk av Fri programvare hos VG

28. aug 2013

En god bekjent og entusiastisk Fri programvare herremann, Audun Ytterdal som er driftssjef i VG, har laget en interessant presentasjon på bruk av Fri programvare hos VG. Den er noen år gammel, men viser en del forskjellige teknologier en bevisst bedrift har på det tidspunktet sett nyttet av å ta i bruk. 

VG var også sentral i starten på utviklingen av Varnish tilbake i 2006, som noen i Inonit hadde gleden av være med på.

Presentasjon 

Avtale med Forlaget Last og Buss

10. jul 2013

Inonit har inngått avtale med Forlaget Last og Buss om å flytte deres publikasjoner fra bokform til nett. Prosjektet har 3 faser og fase 1 er per 10. juli levert.

Forlaget Last og Buss er en utgiver av faglitteratur til bilbransjen i Norge. (lastogbuss.no)

Link til Last og Buss sine sider

Ny konsulent i Inonit

9. jul 2013

Vi har gleden av å få en ny konsulent i Inonit. Han heter Eirik Krogstad. Han er en Django-entusiast og har jobbet selvstendig de siste årene. Han har jobbet med kunder som Det Norske Teatret, Middagshjelpen, Salto, Cappelen Damm og Mangschou forlag med flere. 

Inonit sponser Django-event og er med og starter opp Django-Oslo

22. mai 2013

Inonit har en entusiastisk miljø rundt Django og som ønsker at vi skal være i front og aktive på å øke utbredelsen av Django i Norge. Vi tok derfor initiativ til, sammen med Tommy Strand, å få på plass oppstartsmøte på Bar Django i mai. Det planlegges møter ca hver 2 måned.

Mer informasjon finner du på:

Samarbeidsavtale med Hub26 i Tanzania

21. mai 2013

I sammenheng med Inonit sin strategi om å levere kosteffektive løsninger for våre kunder er vi opptatt å ha tett samarbeid med miljøer i andre land. I sammenheng med utviklingsprosjekt for Forlaget Last og Buss har vi formalisert en avtale med et Fri programvare-fagmiljø i Tanzania. 

Vi har tro på å få til offshoring og bruk av kompetansemiljøer på Fri Programvare i lavkostland. Gjennom bruk av prosjektledelse og administrasjon nær kunden skal vi dekke helhetlige behov.

Firmaet heter Hub 26

Ny daglig leder i Inonit AS

15. mar 2013

Inonit AS har vært gjennom en oppstartsfase etter stiftelsen i november 2013. For å få mer fokus på struktur og langsiktighet har man fått inn ny daglig leder – Jan William Haagensen. Jan William har bakgrunn fra salg og marked gjennom en rekke år og har jobbet tidligere i Oracle, Evry, Redpill Linpro og FreeCode. Har i de siste årene jobbet med forskjellige oppstartsprosjekter.  Han har bakgrunn fra salg og markedsføring og jobbet mye med oppbygging av Fri programvare i Redpill Linpro. 

Om oss

Liten og kjapp

Inonit AS er en tilbyder av IT-konsulenttjenester og prosjekter. 

Inonit AS har i dag 10 ansatte og konsulenter som daglig jobber ute hos kunder eller i prosjekter vi har fått på plass.

Inonit AS skal ha et sterkt fotfeste i og jobbe i stor grad med Fri Programvare. Vi skal tiltrekke oss mennesker som er engasjerte og ser de verdiene som ligger i dette, samtidig som vi ønsker å ha et praktisk forhold til teknologi.

Vi ønsker å ta en ledende posisjon på rammeverket Django og være en pådriver for utbredelse av dette i Norge.

Jobb i Inonit

Vi søker hele tiden nye mennesker som er interessert i å jobbe i et kreativt og sosialt miljø. Vi kan tilby forskjellig typer tilknytningsformer fra ren ansettelse, utleie av kontorplass, del- eller heltidskonsulent.

Ta kontakt med Daglig leder for videre oppfølging.

Are you In on it?

Medarbeidere

Kontakt oss